Informace o Vás


Zvolený produkt


Data z objednávkového formuláře nejsou elektronicky archivovány a slouží pouze pro zpracování zakázky a následně v podobě bezpečně uloženého zakázkového listu pro jednání v rámci případné reklamace. ( Zakázkové listy jsou archivovány po dobu 3 let od předání zakázky )